Home Hướng nghiệp Kế toán thuế và những kiến thức quan trọng cần phải biết

Kế toán thuế và những kiến thức quan trọng cần phải biết

320
Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách nhà nước, mà nó liên quan trực tiếp tới sự tăng trưởng của nền kinh tế và phản ánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Kế toán thuế là một vị trí quan trọng giúp quản lý các loại thuế và vận hành doanh nghiệp tốt hơn.

Ngành Kế toán thuế là gì?

Trong mỗi doanh nghiệp có nhiều công việc kế toán khác nhau như kế toán bán hàng, kế toán kho, kế toán nội bộ, kế toán công nợ, kế toán thuế… Kế toán thuế là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các loại thuế liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.
Nhân viên kế toán thuế sẽ là người xử lý các chứng từ, phiếu thu chi liên quan đến thuế, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

Yêu cầu quản lý kế toán thuế của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ phải khai báo và nộp nhiều loại thuế khác nhau. Công việc của kế toán thuế chính là quản lý tất cả các vấn đề liên quan tới thuế doanh nghiệp. Theo đó, nhiệm vụ chính sẽ là:
– Lập chứng từ, hạch toán đầy đủ chi tiết theo từng lọai thuế phát sinh.
– Căn cứ theo quy định của chế độ kế toán để hạch toán chính xác các loại thuế phải nộp vào những tài khoản tương ứng.
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế đầy đủ theo tháng, quý năm.
– Khai báo và nộp báo cáo thuế, nộp thuế theo đúng quy định, không nộp chậm hay trốn thuế, chiếm dụng tiền thuế.

Nguyên tắc kế toán thuế

– Nghĩa vụ của các doanh nghiệp là kê khai đầy đủ, chính xác số thuế, phí, lệ phí phải nộp cho Nhà nước theo luật định, đồng thời phản ánh kịp thời trong sổ kế toán, sổ thuế phải nộp.
– Trách nhiệm của doanh nghiệp là nộp thuế, phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn cho Nhà nước, không trì hoàn nộp thuế với bất cứ lý do gì.
– Kế toán cần chủ động tính toán các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp, mở sổ chi tiết theo dõi các khoản phải nộp, phân loại những khoản đã nộp và còn phải nộp.

Vai trò của kế toán thuế

Kế toán thuế là một tên gọi trong số rất nhiều tên gọi khác nhau của bộ phận kế toán dựa vào tính chất công việc đảm nhận. Nhiệm vụ chính của kế toán thuế là tập hợp, phân tích, đánh giá tình hình biến động của doanh nghiệp thông qua các con số thể hiện trên bản báo cáo tài chính được lập dựa trên các hóa đơn, chứng từ hợp lý hay không hợp lý của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, kế toán thuế cũng đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, cơ quan quản lý thuế. Những số liệu mà kế toán thuế cung cấp cho cơ quản quản lý thế đóng góp không nhỏ cho việc quản lý kinh hình kinh tế của đất nước, đồng thời cũng giúp quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
Chính bởi vai trò quan trọng như vậy mà việc tuyển dụng kế toán thuế được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ. Muốn trở thành kế toán thuế, ngoài việc hoàn thành các chương trình đào tạo kế toán, bạn còn cần liên tục học hỏi, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, tin học và cần hội tụ nhiều tố chất khác, như tình cần cù, tỉ mỉ, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao./.
Load More Related Articles

Xem thêm bài viết

Khóa học Nguyên lý kế toán tài chính cho người mới bắt đầu

Bạn mới muốn học kế toán nhưng không biết học từ đâu. Bỏ nghề lâu năm kiến thức bị rơi rụn…